The diastema

Screen Shot 2020-12-31 at 5.24.06 PM.png
Fall 2020

Previous Editions

The Diastema Summer 2020

summer 2020

Screen Shot 2020-08-22 at 4.51.53 PM.png

fall 2017

Screen Shot 2020-08-22 at 4.51.39 PM.png

spring 2016

Screen Shot 2020-08-22 at 4.52.09 PM.png

summer 2016

Screen Shot 2020-08-22 at 4.51.22 PM.png

spring 2014

Screen Shot 2020-08-22 at 4.48.03 PM.png

winter 2014

DESIGNED BY JONJEI KU, MATTHEW NGUYEN, KATIE TSUCHIYAMA, AND LINDA ZHU ©2019 BY ASDA AT UCLA ALL RIGHTS RESERVED